Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / / Bir Soykırım İddiası Nasıl İcat Edilir, Sözde Pontus Soykırımı` nın İcat Edilmesi (3)

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 2016-05-03 23:09:18
Bir Soykırım İddiası Nasıl İcat Edilir, Sözde Pontus Soykırımı` nın İcat Edilmesi (3)

1928 YUNANİSTAN NÜFUS SAYIMI VE PONTUS ARAŞTIRMALARININ TÜMÜNDE YER ALAN ORTAK HATA

Lozan Barış Antlaşması sonrasında Yunanistan Devleti’nin isteği ile gerçekleştirilen Dünya tarihinin ilk “zorunlu göç” uygulaması ile Pontus  Rumları bölgeyi terk etmiştir. Yunanistan Devleti’nin ilk nüfus sayımı “zorunlu göç” uygulamasından sonra 1928 yılında gerçekleşmiştir. Yunanistan Devleti, 1928 yılında ülkesine gelen mültecilerin sayımında doğum yerleri kriterini ve iki ayrı tarihi temel almıştır: “Büyük Felaket” olarak adlandırdıkları, Mustafa Kemal liderliğinde kazanılan 30 Ağustos 1922’deki zafer sonrasında gelenler ile öncesinde gelenler.

Yunanistan’da 1928 tarihinde, doğum yeri Pontus olan Rum nüfusu 182.169 olarak ifade edilirken, bu sayının 164.641’ini 30 Ağustos 1922 sonrasında Yunanistan’a gelenler, 17.528’i ise 30 Ağustos 1922 öncesinde “zorunlu göç” uygulaması öncesinde Yunanistan’a gelenler oluşturmaktadır. Bu veri, Pontus Rum nüfusunun demografik hareketliliğinin, “zorunlu göç” öncesinde, iddia edildiği gibi sadece Doğu’ya, Kafkaslar ve Güney Rusya’ya değil; Batı’ya, Yunanistan’a ve kuvvetle muhtemel başka ülkelere de doğru yaşandığının göstergesidir. (16)

                                                TOPLAM                      30 AGUSTOS 1922

                                                                              ONCESI             SONRASI

 

Anadolu                     626.954                      37.728             589.226

Doğu Trakya               256.635                      27.057             229.578

Pontus                       182.169                      17.528             164.641

Bulgaristan                  49.027                      20.977               28.050

Kafkasya                    47.091                      32.421               14.670

Istanbul                     38.458                        4.109               34.349

Rusya                       11.425                        5.214                 6.221

Sirbistan                    6.057                        4.611                1.446

Arnavutluk                 2.498                        1.600                   898

Dedeagac                   738                            355                  383           

Romanya                    722                           266                   456

Kıbrıs                          57                             25                    32

Mısır                             8                              1                      7

 

TOPLAM               1.221.849                      151.892           1.069.957

Yunanistan’da 1920 ile 1928 tarihleri arasında bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Milletler Cemiyeti tarafından Yunan Mülteci Yerleşim Komitesi başkanı olarak atanan Charles B.Eddy 1931 tarihinde yazmış olduğu kitapta, 1928 sayımı öncesinde Milletler Cemiyeti bünyesinde genel kabul gören Yunanistan’daki mülteci sayısının 1.500.000 civarında olduğu ve bunun 1928 nüfus sayımı sonrasında 1.221.849 olduğu, 1914 öncesi Osmanlı Rum nüfusunun tahmini 1.700.000 olduğu ve aradaki farkın katliama uğramış kişilerden kaynaklandığını yazmıştır. Charles B.Eddy, kitabında bu yorumu yaparken, Yunanistan`da ve Anadolu`da hastalık başta olmak üzere diğer sebeplerden ölenleri hiçbir şekilde göz önüne almamıştır. En önemlisi ise kitabının 34’üncü sayfasında belirttiği Yunan diasporasını oluşturan olası göçü bu yıllarda hiçbir şekilde dikkate almamıştır. Charles B.Eddy’nin verdiği rakamlar ile dünyadaki Yunan diasporası, Avrupa’da 1.100.00, Afrika’da 450.000, Amerika’da 300.000 ve Okyanusya’da 150.000 kişi olmak üzere 1914 tarihinde toplam 2.000.000 kişidir. (17)

Milletler Cemiyeti tarafından 1926 tarihinde basılan Yunan Mülteci Yerleşim kitabının 13’üncü sayfasında Yunanistan’daki mülteci rakamı aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Anadolu (Pontus dahil )                          1.000.000 ( bir miktar üstü )

Doğu Trakya                                        190.000

Kafkaslar                                            70.000

Bulgaristan                                          30.000

İstanbul                                              70.000

 

Toplam                                              1.360.000

Milletler Cemiyeti’nin kitabının 15’inci sayfasında mültecilerden Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde akrabaları olanların tekrar Yunanistan’ı terk ettikleri yazmaktadır. Yani fiili olarak Yunanistan’ı 1928 nüfus sayımı öncesinde terk etmişlerdir. Bu, milletler Cemiyeti’nin resmi bilgisidir. (18)

Bu sebeple 1928 Yunanistan nüfus sayımında verilmiş rakamları temel alarak Osmanlı Rum nüfusuna ilişkin 1922 sonrası hakkında herhangi bir maddi iddiada bulunmak bilim dışıdır.

Charles C.Moskos Jr “Greek Americans Struggle and Succes” adli kitabında, 1922 yılında ABD`ye göç kapıları kapanmadan önce rakam vermeden Osmanlı Rumlarının ABD’ye ulaştığını yazmıştır. (1924 tarihinde Johson- Reed Kotasi olarak da adlandırılan yasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yıllık 200 kişilik kota verilmiştir.)  (19)

ABD’ye Göç:

                                 Yunanistan                      Osmanlı İmparatorluğu

1910 - 1920                  184.201                                   134.066

1920 – 1930                   51.084                                     33.462

 

Toplam                        236. 285                                  167.528

Bilgi açısından Amerika Birleşik Devletleri’ne 1910 ve 1930 arasında Yunanistan’dan göç eden toplam nüfusun 236.285 ve Türkiye’den göç eden nüfusun ise toplam 167.528 olduğunu belirtmekte yarar var. (20)

Amerika Birleşik Devletleri’ne Yunanistan`dan yapılan göçün ne kadarının Osmanlı Rum nüfusu olduğu araştırılması gereken bir husustur. Aynı şekilde 1910 ile 1930 arasında Osmanlı Rum nüfusunun ne kadarının Türkiye’den ABD’ye gittiğinin de araştırılması gerekmektedir. 1914-1918 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşta olması sebebi ile göç rakamının düşük görünmesi gerekmektedir. 1924 yılından sonra ise ABD`ye göç sınırlandırıldığından 1920-1923 tarihleri arasında temel göçün yaşandığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’ne Osmanlı İmparatorluğu’ndan yapılan göçün etnik yapısının araştırılması ayrı bir araştırma konusudur ve bu göçün içerisinde Pontus Rumlarının yapısının tespit edilebilmesi de önem taşımaktadır.

SON SÖZ YERİNE

Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Pontus bölgesinde son güncelleştirilmiş hali ile Osmanlı nüfus sayımına göre yaklaşık 250.000 Rum nüfusun yer aldığı, gerek Yunanistan Devleti, gerek 1923 Lozan Antlaşması öncesi “Ekümenik Patrikhane” ismini kullanan yapı ve gerekse diğer politikacılar tarafından yok sayılmakta, görmezden gelinmektedir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Pontus bölgesinde bir devlet kurabilmek için hayali rakamlar yaratarak resmi belgeler düzenleyen “Ekümenik Patrikhane”, Yunanistan Devleti ve Rum politikacılarının, Anadolu topraklarında askeri olarak yenilmelerinin akabinde yarattıkları rakamlar kendi karşılarına, kendi canavarları olarak çıkmıştır. Uluslararası kamuoyundan kendi yalanlarını gizleme zorunluluğu bugün için sözde Pontus soykırımı iddialarını yaratmıştır.

Bu çalışmada ortaya konanların içinde en önemlisi; “Ekümenik Patrikhane”nin, siyasi amaçlar doğrultusunda sahte nüfus istatistikleri yaratmış olduğudur. “Ekümenik Patrikhane”nin 1919 ve 1922 tarihleri arasındaki yayınlarında aynı yer için iki ayrı nüfus bilgisinin yer alması tarihçiler açısından “Ekümenik Patrikhane”nin güvenilir kaynak olabilme vasfını kaybettirmiştir. Aynı zamanda dini bir kurumun siyasi olarak nasıl sahte belge düzenleyebileceğini de göstermiştir. “Ekümenik Patrikhane” kendine atfettiği kutsallığı yine kendi eli ile yarattığı siyasi sahte belgelerle kaybetmiştir.

1928 tarihli 182.169 Pontus Rum nüfus rakamının, Yunanistan Devleti tarafından “geriye kalan Pontus Rum nüfusu” olarak sunulması çabaları da; 1928 öncesinde Yunanistan’dan başka ülkelere yaşanan göç hareketlerinin ispatı ile geçersiz kılınmaktadır.

1918 sonrası Pontus bölgesinden Kafkaslara ve Güney Rusya’ya göç eden Rum nüfus ölü olarak Yunanlılar tarafından kabul edilmektedir.

1914-1923 arasında dağlarda eşkıyalık yapan, gerilla savaşı veren Rumlardan hayatını kaybedenlerin rakamı da ayrıca ek olarak 1928 tarihli Yunanistan nüfus sayımında yer alan 182.169 Pontus Rum rakamına eklenmelidir.

Paris Barış Konferansı’na sunulan iki memorandum ve Milletler Cemiyetine yapılan başvurularında, “Pontus Rum Heyeti” hiç bir şekilde katliam veya ölümlerden  dile getirmedikleri unutulmamalıdır..

Uluslararası Kızılhaç’ta Dr.Roeich`in, Pontus bölgesine gitmeden savaş propaganda kitabı “Livre Noir-Black Book”u referans göstererek, Pontus Rumlarının 90%’ının öldürüldüğü şeklindeki iddiaları ise; bizzat Uluslararası Kızılhaç bünyesinden Mülteciler Komisyonu başkanı Delege G. Burnier tarafından “sahtecilik” olarak nitelenmiştir.

            Sözde Pontus Rum soykırımı iddiası mı?

 

  C `ÊST FAUX

 

 

Mehmet Şükrü GÜZEL

USGAM İsviçre Temsilcisi

 

Not:

 

Bu araştırmanın bütünlüğünde 1914-1928 arasında yaşanan salgın hastalıklar ve bu nedenle meydana gelen kayıplar yer almamaktadır. Bu, önemli bir eksikliktir.

 

 

KAYNAKCA

 

1 – R.638 –Document no; 15943 – Dossier no; 4631, Milletler Cemiyeti Arsivi, Cenevre Isvicre.

2 – The Turkish Atrocities in the Black Sea Territories: Copy of Letter of His Grace Germanos, Lord Archbishop of Amassia and Samsoun, Published by the Delegation of the Pon-Pontic Congress, Manchester , Norbuyry, Natzio&Co ltd 1919 Ingiltere

3 – Editions du Bulletin Hellenique Paris, Fransa, 1919

4 - The American – Hellenic Society Inc. Columbia University New York 1919 Amerika Birlesik Devletleri

5 – The Pontus and the Right Claims of Its Greek Population. D.Economides, Istanbul 1920

6 – Published for the American – Hellenic Society by Oxford University Press American Branch, 1918 New York, sayfa 33

7 – Black Book, The Tragedy pf Pontus 1914 – 1922, Livre Noir- La Tragedi du Pont 1914 – 1922, Imp. “ Phoenix “ 1922 Atina, Yunanistan,.

8 - http://www.greek-genocide.org/docs/memorandum_peace_conference_pontus.pdf

9 – Memorandumu basan matbaa ile ilgili bir bilgi kitapçıkta bulunmamaktadır. Arşiv bilgisi;

 R .1617, Dosya no. 801, Document no, 3911, Milletler Cemiyeti Arşivi, Birleşmiş Milletler, Cenevre , İsviçre

10 – The Hesperia Press 101, Deab Street, Oxford Londra İngiltere 1920

11 – R.1617 Dosya no.801, Document no, 3911, Milletler Cemiyeti Arşivi, Birleşmiş Milletler Cenevre, İsviçre

12 – R. 1617 Dosya no.801, Document no, 4660, Milletler Cemiyeti Arşivi, Birleşmiş Milletler, Cenevre, İsviçre

13 – Mission En Asie Mineure (Dr Roehrich) Mis. 56.5 / 4 Uluslararası Kızılhaç Arşivi, Cenevre, İsviçre

14 – Revue International De La Croix – Rouge,Sayfa 389, 1922 Cenevre, İsviçre.

15 -  Mission En Asie Mineure (Dr Roehrich) Mis. 56.5 / 94, Uluslararası Kızılhaç Arşivi, Cenevre, İsviçre

16 - “ Resultats Statistiques Recensement DeLa Population De La Grece ” du 15 – 16 Mai 1928, Impirimerie Nationale 1933, Atina Yunanistan

17 – Charles B.Eddy, Greece and the Greek Refugees, Londra İngiltere 1931

18 – Greek Refugee Settlement, Publication of League of Nations, 1926 Cenevre, İsviçre

19 – Charles C.Moskos Jr. Greek Americans Struggle and Succes, 1980 USA

20 – U.S. Department of Justice Immogration and Neutralization Service, 1978 Statistical Year Book of the Immigration and Naturalization Service. 1978 U.S Goverment Printing Office. Washington D.C

 
  "Apocalyptic (kıyametçi) Terörizm ve Aum Shinrinkyo"   2012-04-16
  "Dünya Gıda Güvenliği Zirvesi: 1 Milyar İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor!"   2012-03-23
  "Dünya Gıda Güvenliği Zirvesi (II):Türkiye'nin Açlıkla Mücadele Konusundaki Yaklaşımları"   18.11.2009
  "Putin’in “Avrasya Birliği” Bildirisinin Ukrayna Parlamentosunda Tartışılıyor Olmasının Düşündürdükleri"   12.11.2011
  "Başlarken"...   2012-04-15 21:47:16
  "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü: güvenlik arayışı ve yeni tehditleri önleme misyonu (1)"   18.08.2011
  "Ermenistan Açılımı ve Geleceği: Başkan Obama 24 Nisan'da Sözde Soykırım Sözünü Kullanacak Mı?   2012-04-07
  Aliyev Yönetimi Nere(ler)de Yanlış Yapıyor?   2012-02-03
  "Yükselen Güç" Çin'in Türkiye Hesapları...   2012-02-23
  Batı'nın Soykırım Siyasetindeki Sırıtan Yüzü: "Hocalı"...   2012-02-28
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU