Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Balkanlar/ "Sırbistan Seçimleri: Kosova’da Yüksek Gerilim"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 2012-04-30
"Sırbistan Seçimleri: Kosova’da Yüksek Gerilim"

Sırbistan’da 6 Mayıs’ta genel seçimler yapılacaktır. 7.058.683 civarında Sırp seçmen sandık başına gidecektir. Gerçekleşmesine kısa bir süre kalan bu seçimlerin sonuçları, Sırbistan’ın önümüzdeki beş yıl nasıl bir politika izleyeceğini belirleyecektir.

Bu seçimlerde mevcut Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç de aday. Tadiç, Sırbistan hükümetinin asıl hedefinin AB ile beş yıl içinde katılım müzakerelerinin tamamlanması olduğunu söyledi ve ekonomik açıdan gelişmiş bir Sırbistan devletinin oluşturulmasına yönelik beş maddeli bir plan açıkladı. Tadiç’e göre, önümüzdeki beş yıl boyunca Sırbistan, ekonomik gelişmişmeyle ile ilgili net bir stratejiye sahip bir kişi tarafından yönetilmelidir.

Cumhurbaşkanı Tadiç tarafından yapılan planın en önemli maddelerinden biri, Sırbistan’ın Slovakya örneğinde olduğu gibi beş yıl içinde Avrupa ile entegrasyon sürecini tamamlaması ve bunun için toplumun tüm alanlarında reformlar gerçekleştirilmesidir. Tadiç’e göre Sırbistan, takip edebileceği en rasyonel yol olan Avrupa Birliği entegrasyonunu sağlamalıdır.

Planın ikinci önemli noktası; tarım, sanayileşme ve yabancı yatırımlara dayalı ve özellikle ihracat üzerinden ekonomik kalkınma ve gelişme olmuştur. Sayısal anlamda, Sırbistan'ın önümüzdeki beş yıl içinde gayri safi yurtiçi hâsılası ve yabancı yatırım çekme potansiyeli ikiye katlanması gerektiği belirtilmektedir. Planın üçüncü noktasını, Sırbistan’ın ekonomik alanında iyileşmesine bağlı olan ve kalkınmanın bir sonucu olacak yüksek eğitime yönelik yapılacak yatırımlar oluşturmaktadır.

Sırp Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu planının dördüncü noktası organize suçla mücadele için önlemler; beşinci noktası ise,  Kosova ile Sırbistan arasında dondurulmuş olan çatışmanın çözümlenmesi için uluslararası toplumla işbirliği yapmaktır.

Kosova açısından da önemli olan bu planın beşinci noktası Sırbistan ile Kosova arasında uzlaşma gerektiren ana sorunlarından birisini teşkil eder. Tadiç, bu maddeyle Kosova’nın ne ayrılmasını ne de tanınmasını hedeflemektedir.  Bu maddeyle Kosova’nın kuzeyinde bulunan Sırp manastır ve kiliseleri için ve bu bölgede yaşayan Sırplar için özel garantiler ve güvenlik sağlayacak bir yerel yönetimi amaçlamaktadır.

Kosova için önemli olan şey planın hayata geçirilmesinden çok seçimlerin kendi toprakları üzerinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğidir. Sırbistan'daki seçim kampanyası, Kosova’da giderek “yüksek gerilim” yaratmaktadır Henüz belirsizlik içeren bu konu Kosova gündemini canlı tutmaktadır. Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukta bulunan Sırplar bu ortamla ilk defa karşı karşıya değildir. 2008 yılında Sırbistan’da genel ve yerel seçimler yapıldığında, seçimler Kosova’nın Sırp çoğunluğu bulunan bölgelerinde de gerçekleştirilmiştir. Ancak bu seçimler BM, UNMIK ve Kosova hükümeti tarafından geçersiz sayılmıştır.

6 Mayıs seçimlerinin belirsizliği, Sırbistan Anayasası’nın (2006) Kosova’yı kendi topraklarının parçası olarak tanıması ve buna karşılık Kosova’nın Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden kaynaklanmaktadır. Sırbistan’da bulunan milliyetçi kesimin, Kosova’nın Sırbistan genel seçimlerinin dışında bulunmasına aşırı tepki gösterecekleri değerlendirilmektedir. Seçimlerin Kosova’nın kuzeyinde de gerçekleştirilmesi, bu ülkedeki paralel strüktürlerin (paralel kurumlar) daha güçlü hale gelmesi ve dolayısıyla Sırbistan hükümetin Kosova üzerindeki kontrolünü ve etkisini arttırması ile sonuçlanacaktır. Diğer yandan Kosova’da da aşırı Arnavut milliyetçi gruplar bulunmaktadır. Bu tabloya bakıldığında, Sırbistan’daki seçimlerin yaklaşmasının Kosova’da şiddeti yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir. Bu seçimlerin Kosova’nın kuzeyinde hayata geçirilmesi durumunda, Kosova hükümeti harekete geçecektir. Thaçi hükümeti, Kosova Anayasası ve BM 1244 sayılı kararına göre bu seçimlerin kendi ülkesinde yapılamayacağında ısrar etmektedir. Kosova’nın bağımsızlığı artık birçok ülke tarafından tanınmıştır ve Belgrat’ın genel seçimleri bu ülkeyi de kapsaması hukuka aykırıdır.

6 Mayıs’ta Kosova’da da seçimlerin yapılması konusunda uluslararası camianın (ve özellikle AB’nin) tutumu olumsuz görünmektedir.  Kosova’da paralel kurumların Sırbistan tarafından desteklenmesi özellikle Almanya’nın tepkisini çekmiştir. Bu yüzden geçen yıl Ağustos ayından itibaren bu konu Belgrat için çok önemli olmasına rağmen daha az telaffuz edilmeye başlanmıştır. Çünkü bu durum Sırbistan’ın hükümeti için AB’ye entegrasyon süreci açısından önem arz etmektedir.

Buna rağmen, durum belirsiz görünmektedir. Seçim süreci boyunca Kosova’da bu seçimlerin yapılıp yapılmamasına bağlı olmaksızın bölgede uluslararası güçlerin varlığının artacağı öngörülmektedir.

Kosova’da seçimler öncesinde gittikçe gerilen ortamdan dolayı, NATO güçlerinin acil talebi üzerine, Almanya, olası bir müdahale için 550 kişilik askeri gücü Kosova’ya göndermiştir. Aynı şekilde Avusturya da 150 asker göndermiştir. Bu tabloya bakıldığında Avrupa’nın Sırbistan seçimlerinin Kosova’da da gerçekleştirilmemesine yönelik tutumuna rağmen bölgeye asker göndermekle bu durumun ihtimal dahilinde olduğu yorumunu yapmak mümkündür.

Seçimlerin organizasyonu, Sırbistan ve Kosova arasındaki uzlaşmaz durum ve dolayısıyla Kosova'nın kuzeyindeki istikrarsızlık uluslararası aktörler için de bir tehlike olarak algılanmaktadır. Kosova genelinde yeni çatışmalar ortaya çıkma tehlikesi olduğu değerlendirilmektedir. Bu yıl içerisinde Kosova’da bulunan KFOR güçleri azalacağı ve uluslararası varlığın Ağustos ayına kadar sona ereceği yönünde yapılan planlamaların suya düşeceği tahmin edilmektedir. Yeni istikrarsızlıklar Kosova içerisinde bulunan uluslararası güçlerin (KFOR, EULEX) mevcudiyetini uzatacaktır. Şimdiden NATO ile AB arasında Kosova coğrafyasında düşen görevler gözden geçirilmektedir. Bu durum ülkenin uluslararası koruma altındaki (protektorat) halini pekiştirmektedir ve Priştina hükümetinin kendi adına ve tek başına karar verme hayalini erteleyecektir. Bu yüzden özellikle, 2008 yılından bu yana süregelen istikrarsızlığın ve bu bölgenin uluslararası laboratuar olarak kullanılmasının bir müddet daha devam edeceği tahmin edilmektedir.

Erjada PROGONATİ

 
  ‘Arap Baharımsı’lığı Döneminde Türkiye-İran İlişkisi   2012-03-19
  "Ortadoğu Bağlamında Türkiye-ABD İlişkileri"   2012-03-12
  "Amerika'nın Büyük Stratejisi Olarak Demokrasi "   2012-03-19
  "Bangladeş'de Anayasa Tartışmalarının Gölgesinde Siyasi Kriz   2012-03-20
  "Çin Pakistan İlişkilerinde Doğu Türkistan"   2012-03-22 00:13:23
  "Avrupa Treni Dönüyor Mu?"   2012-03-20
  "Obama -Dalay Lama Görüşmesinin ABD - Çin - Hindistan İlişkilerine Olası Etkisi"   22.03.2012
  "Özbekistan: 20 Yıllık Yeni Tarih"   22.03.2012
  "ÇATIRDAYAN AVRUPA"   2012-03-20
  "Cem Özdemir'e "Yeşil" Iışık (Mı?)"   2012-03-20
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU