Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Kafkasya/ "Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler (3)"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 2012-04-11
"Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler (3)"

Misyonerlerin Azerbaycan’da başarılı olmalarının sebepleri 
Yetmiş yıllık Sovyetler döneminde dinin yasaklanması ve insanların kendi dinlerini öğrenememeleri (İslam dini konusunda bilgisizlik); manevi ihtiyaç, kültürel zaaf ve Batı kültürüne merak ve imrenme, Sovyetler döneminde yapılan Ateizm propagandaları, bağımsızlık sonrası ciddi ekonomik sorunlarla karşılaşan halkın bu kuruluşlardan medet umması, Azerbaycan’da halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere dini idare ve kurum teşkil edilmemesi ve bunun yol açtığı kargaşa ve ayrılıklar, hükümetlerin bu sahadaki eksiklikleri ve bu konunun önemini tam olarak kavrayamaması, hükümetlere misyoner kuruluşlar üzerinden Batılı devletlerin yaptığı ciddi tazyikler ve bu konunun insan hakları bağlamında değerlendirilmesidir. 
Alınması Gereken Tedbirler
Öncelikle misyoner teşkilatları çok iyi etüt edilmeli, haklarında ve çalışma metotları konusunda ciddi araştırmalar yapılmalı (bu konuları araştıran bir enstitü kurulabilir) ve yapılan çalışmalar halka basın- yayın yoluyla duyurulmalıdır. Halkın bilgi seviyesini artırıcı televizyon ve radyo programları, gazete yazıları, toplantılar ve kültürel faaliyetler düzenlenmelidir. Aynı zamanda eğitim kurumlarında da bu bilgiler, öğrencilere aktarılmalıdır. Okullarda İslam dininin esasları öğretilmelidir. Camilerde halka verilen bilgilerin sağlıklı olması ve din adamlarının donanımlı olmaları gereklidir. Milli gelir artırılarak bütün vatandaşlar arasında eşit paylaştırılmalıdır. Misyonerler milli reflekslerin oluşmaması için, vatan ve millet kavramlarına karşı propaganda yapmaktadırlar. Bu propagandaların neticesinde kendi vatanına ve milletine yabancı nesiller yetişmekte, aile içi çatışma çıkmakta ve toplumsal huzur bozulmaktadır.  Bu yüzden çocuklara vatan, millet sevgisi verilmeli, aile kurumu güçlendirilmeli ve aileler çocuklarıyla daha fazla ve nitelikli zaman geçirmeye teşvik edilmelidir. 
Kaçgın ve Mecburi Göçkünlerin meseleleri bir an önce çözülmelidir. Kaçgın ve Mecburi Göçkünlere yardım eden kuruluşlar ( bu kuruluşlardaki görevliler, sağlık elamanları, diplomatlar vb.) iyi denetlenmeli bunların halkın durumundan istifade ederek misyonerlik yapmalarına mani olunmalıdır.
 Misyoner teşkilatların para trafiği takip edilmeli ve ilgili bakanlıkta bu işle ilgilenen bir birim kurulmalıdır. Zaman içerisinde ekonomik olarak güçlenen bu teşkilatların, belli bir noktadan sonra siyasi hayatı da etkilemeye çalışacakları, hatta belirleyici olmak isteyecekleri unutulmamalı ve bu fırsat onlara verilmemelidir. 
Misyonerlerin faaliyetleri takip edilmeli ve gereken noktalarda müdahale edilip kapatılmalıdır. Misyonerlerin sahip oldukları basın-yayın organları denetlenmelidir. Misyonerlerin kurduğu veya etkili oldukları eğitim kurumları ve kurslar, sıkı denetlenmeli veya kapatılmalıdır.
Azerbaycan-Kafkas Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade; Türkiye’den misyonerle mücadele için öncelikle; Kur’an-ı Kerim, tefsir, dini kitaplar, din adamları talebinde bulunmuştur[1]. Türk Devleti olarak, Türk Cumhuriyetlerine dini alanlarda yardım yaparken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;[2] 
Türk Dünyasının mevcut durumu iyi tanınmalı, Türk Cumhuriyetlerinde yaşayanların halen çeşitli yönlerden Rusya’ya bağlı olduğu unutulmamalı, iyi bir hizmet politikası belirlenmeli, bu cumhuriyetlerin bağımsız birer devlet oldukları unutulmamalı, Türk dünyasının eğilim, istek ve beklentileri belirlenmeli, bu bölgede görülecek hizmetler tasnif edilmeli, amaç ve hedefler iyi belirlenmeli ve Türkçe her alanda müracaat edilen ve kullanılan dil olmalı, medyadan iyi istifade edilmeli, Türkiye’den bölgeye giden görevlilere bölge hakkında bilgiler verilmeli ve dil bilmeleri sağlanmalı, bölgedeki mevcut din adamlarıyla çatışmaya girilmemeli, onların öncelikle yanlışlarını tenkit etmek yerine, doğrular anlatılmalı, onlara Kur’an ve sahih sünnet merkezli Ehl-i Sünnet din anlayışı izah edilmeli, ortak dini değerler ve milli birliktelikler ön plana çıkarılmalı, cumhuriyetler arasında birlik şuuru aşılanmalı, öğrenci mübadelesi daha verimli ve planlı olmalı, misyonerlere karşı ortak mücadele edilmeli, ülkeler arasındaki bürokrasileri azaltarak gidiş-gelişler kolaylaştırılıp, ulaşım maliyeti uygun hale getirilmeli, dini literatür ve din adamı desteği sağlanmalı, Türkiye’ye yetiştirmek üzere din adamları getirtilmelidir.
Kaynakça
1) Üçüncü Avrasya İslam Şurası, (25-29 Mayıs 1998/Ankara), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 43. 
2) Daha Fazla Bilgi İçin Bkz. Mustafa Erdem, “Orta Asya’daki Soydaşlarımıza Götürülecek Hizmetlerde Uygulanacak Usuller”, II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, (23-27 Kasım 1998), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 522-531.
Doç. Dr. Okan YEŞİLOT

 
  "Avrupa Günü'nü Kutlasak Mı kutlamasak Mı?"   2012-03-20
  "Nerede O Eski Dostluklar..."   2012-03-20
  "Dünyadaki Amerikan Karşıtlığı Üzerine Bir Değerlendirme"   2012-03-23
  "Nobel Barış Ödülü Obama'ya Verildi"   2012-03-24 14:55:50
  "Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler"   2012-04-10
  "Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler (2)"   2012-04-11 23:35:18
  “Dünya yaşasın sen de yaşa Türkmenistanım”   2012-04-21
  "Marşlarımız"   2012-04-28
  "Büyük Öğrenci Projesi" ve Bir Hikâyenin Düşündürdükleri…"   2012-05-09
  "Orda bir Türkistan Var Uzakta..."   2012-05-15
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU