Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Amerika/ "Amerikan Dış Politika Anlayışının Teorik Arka Planı: ABD’li Teorisyenlerin Yanlışı"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 04.12.2009
"Amerikan Dış Politika Anlayışının Teorik Arka Planı: ABD’li Teorisyenlerin Yanlışı"

ABD’nin, tarihi boyunca sahip olduğunu düşündüğü kendine özgü özellikler, dış politika alanında birbirine zıt iki tavır yaratmıştır: Birincisi, ABD’nin kendi değerlerine göre en iyi şekilde kendi ülkesinde demokrasiyi kusursuz hale getirip, böylece insanlığın geri kalanı için bir ışıldak olarak hizmet edebileceği görüşü, ikincisi ise, ABD’nin değerlerinin, ülkeye, bunları bütün dünyaya yayma yükümlülüğü getirdiği görüşüdür. Soğuk Savaş sonrası dönemde ikinci görüşün ağır bastığı söylenebilir. ABD hükümetleri “demokratikleştirme” misyonu üzerine kurulu bir dış politika stratejisi uygulamaya çalışmışlardır. Bu misyon sayesinde hegemon olmanın meşruiyet temeli sağlanacak ve rahat bir şekilde askeri önlemleri de içeren dış politika stratejileri uygulamaya konabilecekti. Bu sayede ABD hegemonyasını pekiştirecek güç unsurlarına (petrol, doğalgaz, yeniden yapılandırma rantı, silah satışı, uyuşturucu ticaretinin kontrolü) hakim bir pozisyon yakalayabilecekti.

 

ABD’nin bu politikasını şekillendiren en önemli unsur ABD’de ve özellikle Washington’daki think tank kuruluşlarıdır. Bir fikrin/teorinin politikaya dönüşüp dönüşmediğini izlemek elbette çok zordur. Fakat teoriler ve varsayımlar eklemlenmiş olsun olmasın karar vericilere rehberlik yapmaktadırlar. Bu çerçeveler olmadan bir ulus için uygun koşullar ya da ulusal çıkarın kendisi uygun bir biçimde tanımlanamaz. ABD’li yetkililer de bu anlayış doğrultusunda dış politikalarını teorik bir zemine oturtma gayreti içinde olmuşlardır. Fakat, hemen hemen tüm think tanklerin hegemonyanın sürdürülebilirliği noktasında yapmış oldukları önemli bir analiz yanlışı olmuştur. Bu yanlış “maliyet unsurunun göz ardı edilmiş” olmasıdır.

 Evet… Irak’ta petrol vardır ve Irak’a müdahale edilerek Ortadoğu coğrafyası bir korku kültürü içinde ABD güdümlü bir coğrafya haline dönüşebilir. Evet…Afganistan’ın kontrolü Çin’in çevrelenmesi konusunda önemlidir ve yine Afganistan’daki uyuşturu ticareti ABD kontrolü altında olmalıdır. Fakat, tüm bu teorik planlar için ne kadar kaynak ayrılmalıdır? Ülkenin enerjisi bu stratejilere mi kaynaklık etmelidir yoksa gelişen ekonomilerle mücadele konusunda mı bir şeyler yapılmalıdır?

Kısacası Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD, dış politikasını yanlış bir teorik zemine oturtmuştur. Zira, kendisi askeri harcamaları nedeniyle her geçen gün ekonomik anlamda güçsüzleşmeye başlarken, Çin, Rusya ve Almanya gibi küresel rakipleri yalnızca ekonomik gelişmelerine odaklanmakta ve her geçen gün güçlerini arttırmaktadırlar. Bu bağlamda, bırakınız Afganistan’a 30 bin asker göndermeyi, ABD’nin bir an önce ülke dışındaki askerlerini geri çekmesi gerekmektedir. Böylesi bir anlayış ABD’nin ulusal çıkarları açısından gerekli ve elzem bir yaklaşım olacaktır.

 

DR. BİLAL KARABULUT

 
  ‘Arap Baharımsı’lığı Döneminde Türkiye-İran İlişkisi   2012-03-19
  "Ortadoğu Bağlamında Türkiye-ABD İlişkileri"   2012-03-12
  "Amerika'nın Büyük Stratejisi Olarak Demokrasi "   2012-03-19
  "Bangladeş'de Anayasa Tartışmalarının Gölgesinde Siyasi Kriz   2012-03-20
  "Çin Pakistan İlişkilerinde Doğu Türkistan"   2012-03-22 00:13:23
  "Avrupa Treni Dönüyor Mu?"   2012-03-20
  "Obama -Dalay Lama Görüşmesinin ABD - Çin - Hindistan İlişkilerine Olası Etkisi"   22.03.2012
  "Özbekistan: 20 Yıllık Yeni Tarih"   22.03.2012
  "ÇATIRDAYAN AVRUPA"   2012-03-20
  "Cem Özdemir'e "Yeşil" Iışık (Mı?)"   2012-03-20
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU