Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Amerika/ "ABD Küresel Hegemonyasını Ne Kadar Sürdürebilir"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 2012-03-24 15:06:16
"ABD Küresel Hegemonyasını Ne Kadar Sürdürebilir"

ABD, hiç kuşkusuz dünyanın bir numaralı gücüdür ama bu durum daha ne kadar sürebilir? Bazı bilim adamları ve araştırmacılar ABD’nin üstünlüğünün SSCB’nin dağılmasının bir sonucu olduğunu ve “tek kutuplu anın” kısa süreceğini iddia etmektedirler. Bazıları da ABD’nin gücünün onlarca yıl sürecek kadar büyük olduğu ve tek kutuplu anın tek kutuplu bir çağa dönüşebileceği görüşündedir. Bu yaklaşımlardan hangisinin geçerli olacağını zaman gösterecektir. Fakat, bir gerçek vardır ki o da ABD’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan güvenlik tehditleriyle mücadelesi, Soğuk Savaş dönemine nazaran daha çetin olacaktır. John Herz’e göre ABD’nin en önemli güvenlik sorunu kendisini tehdit altında hissetmesine rağmen Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi gözle görülür, kayda değer bir düşmanının olmamasıdır. Zira, Soğuk Savaş döneminde “belirgin” ve “tek” bir tehditle mücadele edilmiştir. Günümüzde ise tehditler hem belirsizleşmiş hem de çok yönlü hale gelmiştir. Bu durum kontrol edilebilir tehditlerin, yerini kontrol edilemeyen tehditlere bıraktığı sonucunu doğurmaktadır. Kontrol altında tutulamayan bu belirsiz tehditlerin ABD yönetimi ve halkı üzerindeki temel etkisi ise “korku” psikolojisinin her geçen gün daha da artması şeklinde olmuştur.

ABD’nin küresel hegemonik üstünlüğünü zorlayacak bir diğer faktör Çin’in önlenemeyen yükselişidir. Çin ekonomisi her geçen gün daha fazla büyürken Amerikan ekonomisi finansal krizlerle boğuşmaktadır. Bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda Çin’in dünyanın bir numaralı ekonomisi haline gelmesi olasıdır. Çin’in yanı sıra Hindistan ve Güney Kore gibi ülkeler de her geçen gün dünya ekonomisinde ağırlıklarını daha fazla hissettirmekte ve özellikle teknoloji yoğun üretimleriyle Amerikan firmalarına rakip olmaktadırlar. AB ülkeleri içinde ise Almanya ekonomik kapasitesini arttırmaya devam etmektedir.  Almanya savunma harcamaları konusunda ABD gibi cömert davranmamakta ve kaynaklarını ekonomik gelişmesinin sürdürebilir olması yönünde kullanmaktadır. ABD’nin küresel hegemonyası konusundaki bir diğer rakibi ise Putin’le birlikte önemli bir toparlanma yaşayan Rusya’dır. Özellikle doğal kaynaklar konusundaki karşılaştırmalı üstünlüğü nedeniyle Rus ekonomisi her geçen gün daha da güçlenmektedir.

ABD’nin küresel hegemonyasını zorlayan bir diğer unsurun yanlış dış politika stratejileri olduğu söylenebilir. ABD’nin Afganistan ve Irak’a yapmış olduğu askeri müdahaleler her geçen gün askeri, ekonomik, siyasi ve psikolojik yönlerden ABD’yi zorlamaktadır. Bu tarz askeri güç odaklı dış politika stratejileri gerek Amerikan ekonomisine büyük bir yük getirmesi, gerekse dünyadaki Amerikan karşıtlığını yükseltmesi nedeniyle ABD’nin küresel hegemonyasını sürdürebilmesini zorlaştırmaktadır.

Özetle, Soğuk Savaş sonrası dönemde Amerikan gücünün sürdürülebilir bir hegemonya olabilmesi konusunda pek çok engel söz konusudur. Bu durum önümüzdeki yıllarda tek bir küresel hegemonya anlayışının yerini çok kutuplu bir hegemonyalar savaşına bırakacağı şeklinde yorumlanabilir.

 Dr. Bilal Karabulut

 
  "Bilgi, Bilişim, Teknoloji Güvenliği ve ABD"   2012-03-24 14:40:15
  "ABD’nin Çevresel ve Doğal Tehditler Üzerine Yaklaşımları"   2012-03-24 14:47:09
  Leonardo da Vinci ve Haliç Köprüsü   2012-11-15 21:31:50
  "E-Düşünce Merkezi"nin Yeni Adresi…   2012-04-13
  "Düşüncenin Kökenleri" Üzerine Kısa Bir Mukaddime...   2012-04-24
  Büyük Oyun'a giden Süreçte "İnanç" ve "Yönetim"...   2012-04-27
  "Büyük Oyun"da Osmanlı ve Arayışlar...   2012-04-29
  "Büyük Oyun"da "Oyuna Gelmek"...   2012-05-03
  "Üniversitenin Görevi"   2012-05-06
  "Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı ve İlk Uygarlıklarda Bilim"   2012-05-07
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU