Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Türkistan/ 'Oyun Sahası' veya Kanlı Oyunların Oynandığı Yer Fergana (3)

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 08.10.2011
'Oyun Sahası' veya Kanlı Oyunların Oynandığı Yer Fergana (3)

 Bilindiği gibi 2005 yılında Kırgızistan’da devlet başkanı Askar Akayev’e darbe yapılmış ve yerine Kurmanbek Bakiyev devletin başına geçmiştir. Akayev’e darbe yapan muhalefet Akayev’i bölgeselcilik yapmakla suçlamış, ülkenin kuzey kısmına yatırım yapılırken Kırgızistan Ferganasının bulunduğu güney bölgesinin ihmal edildiği ileri sürülmüştür. Bu şekilde güneyin ve dış güçlerin de desteğiyle Calal-Abad’lı olan Bakiyev’i başa getirilmiştir. Fakat Bakiyev’de kısa zaman içerisinde bölgesel dengeleri korumaktan uzak kalmış, ailesinden kişilerin kirli işlere bulaşmalarına göz yumuş, bunun yanında Rusya ile ABD ilişkilerinde dengeyi koruyamayınca, kendini başa getiren muhalefet tarafından darbe yapılarak devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır. Bakiyev’in muhalefete direnci başkentte kanlı çatışmaların çıkmasına sebep olurken, Memleketi Calal- Abad’a kaçtıktan sonra da direncini sürdürmüş ve burada yüzlerce insanın katledildiği olaya sebep olmuştur. Uzmanların ve görgü tanıklarının anlattıklarından anladığımız kadarıyla Bakiyev ailesinden kişilerin şahsi çıkarlarını kaybetmemek için oluşturdukları paralı askerler sayesinde Oş ve Calal-Abat bölgesinde Özbek, Ahıska Türkleri ve Tatarlara yönelik saldırılar başlatarak yeni hükümeti güçsüz duruma düşürmek istemişler. Fakat bölgeye Özbeklere yardım etmek için gelen 700 civarında silahlı gurubun bunlara karşılık vermesiyle, olay kısa zamanda Özbek- Kırgız çatışmasına dönüşmüştür. Bir görüşe göre olayların Özbek- Kırgız çatışmasına dönüşmesinin birazda ülkedeki kuzey-güney denklemiyle ilgidir. Akayev’e darbe yapan muhalifler, Bakiyev’i devlet başkanlığına layık görmelerinin sebebi güneydeki Kırgız nüfusun büyük desteğini tek başına arkasına alması içindi. Fakat bu darbede güneyde yaşayan ve önemli yerleri ellerinde tutan Özbekler, küçük dükkanlarının dışında makam ve mevkilerini kaybetmişlerdir. Özbekler bir gün eski güçlerine yeniden kavuşacaklarını hep ümit etmişlerdir. İşte Bakiyev’e darbe yapan muhalifler güneyde Bakiyev’e antipatisi olan Özbek’lerin desteğini almaya çalışmışlardır. Fakat Bakiyev’in güneye kaçması ve darbeye direnmesi durumu Özbek-Kırgız çatışmasına dönüştürmüştür. Görgü tanıkları Özbeklere sınır dışından da destek geldiğini ileri sürmüşlerdir. Bize anlatılanlara göre Özbeklere yardım için gelen silahlı gurup, Tacik aksanıyla Özbekçe konuşan, kendilerini “Semerkandlılar” olarak isimlendiren kişilerden oluşan ve daha çok silahlı askerlere benziyorlarmış. Desteğe gelen “Semerkandlılar” gurubu kardeşkanı dökülmesini alevlendirmiştir.

 Kırgızistan’da faaliyet gösteren “Kılım Şamı” isimli insan haklarını koruma örgütünün sayımlarına göre bu olaylarda 423, sağlık bakanlığının kayıtlarına göre ise 418 kişi hayatını kaybetmiş, 400 bin Özbek sınırı geçerek Özbekistan’a sığınmış, 2000’e yakın ev hasar görmüş, binlerce ev yağmalanmış ve yüzlerce araba yakılmıştır. Bu çatışmalarda dikkat çeken bir başka nokta ise Özbek ve tatarların yanı sıra yine Ahıska Türkleri hedef alınmış olmasıdır.

Bu olaylar gerçekleşirken Kırgızistan’daki geçici hükümet Rusya’dan destek isteyerek olaya müdahale etmesini istemiştir. Fakat Rusya Kant’daki kendi üssünü korumak için 150 komandoyla üstün güvenliğini artırmakla yetinmiş, bunun dışında kurulurken NATO kadar önemli örgüt olacağı söylenen KGAÖ’da bölgeye barış gücü askeri göndermeyi kabul etmemiştir. Rusya ve bölge ülkelerinin sorunun çözümünde isteksiz davranmaları yanında ülkede üstü olan ABD ve Kırgızistan’ın üye olduğu Şangay İşbirliği Örgütünün en önemli ülkesi Çin, ülkede ekonomik çıkarları olmasına rağmen sorunu pek önemsememişlerdir. Bu durumda hem KGAÖ hem de Şangay İşbirliği Örgütünün bölgede güvenlik sorunlarını çözme konusunda pek işe yaramayacağı anlaşılmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen Fergana vadisindeki karışıklık Rusya’nın bölgedeki varlık nedenini güçlendirmiştir. Rusya burada üstler elde etmek için fırsat bulmuştur.

Elşan İZZETGİL

 
  "İran'ın Nükleer Amacı ve Amerikan Kimliği"   2012-03-01
  "Apocalyptic (kıyametçi) Terörizm ve Aum Shinrinkyo"   2012-04-16
  "KRİZLER ve 'ÇEVRELEME'"   2012-03-07
  "Asya-Pasifik Bölgesinde Deniz Yollarının Artan Önemi ve Güney Çin Denizinde Vietnam - Çin Gerginliği"   20.03.2012
  "ASEAN Bölgesel Forumu Toplantısı ve Güneydoğu Asya'da Yeniden "Pax-Americana Sendromu"   2012-03-20
  "Güney Çin Denizinde Yükselen Kriz Bağlamında Asya Pasifik Bölgesinin Güvenliği"   2012-03-20
  "Çin - Pakistan İlişkilerinde Gwadar Limanı ve Bölgesel Gelişmelere Etkileri"   2012-03-20
  "Hindistan Donanması Doğu Komutanlığı'nın Etkinliğini Artırıyor"   2012-03-20
  "ÇHC XXI Yüzyılın Süper Gücü Olacak"   2012-04-04
  "Avrupa'da Sağ Popülizm Tehlikesi..."   2012-03-20
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU