Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Avrupa/ "SCHENGEN'E İTALYAN AYARI"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
  Eklenme Tarihi: 2012-03-20
"SCHENGEN'E İTALYAN AYARI"

Son dönemde Libya ve Tunus’ta yaşanan kaostan dolayı Fransa ve özellikle İtalya’ya yönelik gerçekleşen yasadışı göçmen akını Avrupa Birliği ülkeleri arasında birtakım anlaşmazlıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu anlaşmazlıkların başında ise Avrupa Birliği’nin “Sınırsız Avrupa”yı gerçekleştirmek adına attığı en önemli adımlardan birisi olan Schengen Anlaşması üzerinde birtakım değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı sorunu gelmektedir. İtalya’nın Avrupa Birliği tarafından kendisine konu ile ilgili yeterince yardım edilmediğini düşünüp göçmenlere 6 aylık süre ile oturma izni vermesi Schengen vizesi konusunda  tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur.

Schengen Anlaşması esasen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hiçbir problem ile karşılaşmadan geçiş yapıp dolaşabilmesini sağlamak amacıyla bir serbestlik yaratılması üzerine kurulmuştur. Schengen Anlaşması’nın temelini Almanya ile Fransa arasında 13 Temmuz 1984 tarihinde imzalanan ‘Saarbrücken Anlaşması’ oluşturmaktadır. Bu anlaşmaya göre Almanya ile Fransa arasındaki ortak sınırda seyahat kontrolleri aşamalı olarak kaldırılmıştır. Daha sonra bu anlaşmaya Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) de dahil olmuş ve günümüzdeki Schengen Anlaşması olarak bilinen Anlaşma esasen 14 Haziran 1985’te imzalanmıştır. Bu sayede Anlaşmayı imzalayan beş ülke arasındaki ortak sınırlarda mevcut olan sınır geçiş kontrollerin aşamalı olarak kaldırılması, vatandaşların ve üçüncü uyruklu kişilerin sınırlardan serbest bir şekilde geçişi öngörülmüştür. 1990 yılından itibaren İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Yunanistan bu anlaşmaya taraf olmuşlardır. Günümüzde Schnegen Anlaşması’na Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan ülkelerle birlikte toplam 25 ülke taraftır. Günümüzde bu ülkelere yasal olarak giriş yapan üçüncü ülke vatandaşları da bu haktan yararlanmaktadır.  

Uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmeler zaman zaman Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında birtakım anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Önce Lizbon Anlaşması’nın üye ülkelerce onaylanıp yürürlüğe girmesi konusunda yaşanan görüş ayrılıkları, daha sonra ekonomik sıkıntılarından dolayı kimi Avrupa Birliği üye ülkelerine yapılacak yardım ve yaptırımlar, şimdi ise Schengen Anlaşması’nda yapılacak değişiklikler konusunda yaşanan görüş ayrılıkları Avrupa Birliği’nin ‘Tek Avrupa’ imajını zedeleyen olaylar olarak değerlendirilebilir. Schengen konusunda İtalya ile Fransa arasında yaşanan anlaşmazlığın halen tam anlamıyla giderilememiş olması gün geçtikçe Avrupa Birliği’nin bu imajını zedelemeye devam etmektedir. Ocak ayı itibariyle yaklaşık 25 bin Kuzey Afrikalı göçmenin Akdeniz üzerinden iki ülkeye akın etmesi Schengen Anlaşması konusunda İtalya ve Fransa’nın bir araya gelerek bu soruna acilen bir çözüm bulmasını gerektirmektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yaşanan göçün engellenmesi konusunda Schengen Anlaşması’nı askıya alacağını belirtmesi İtalya’nın büyük tepkisini çekmiş, iki ülke konu ile ilgili olarak bir kriz yaşamıştır. Kaçak göçmen konusunda birşeyler yapılması gerektiği aşikardır ancak ne tür bir çözüm uygulanacağı konusunda tarafların ortak bir paydada buluştuğu söylenemez. İki ülkenin yapmış oldukları görüşmeler doğrultusunda Schengen Anlaşması’nda birtakım değişikliklere gidilmesi ve Avrupa Komisyonu’na bu yönde bir mektup gönderilmesi kararlaştırılmışsa da henüz somut bir çözüm ortaya çıkmamıştır.

İki ülke arasında bu sorun devam ederken İspanya’nın Schengen Anlaşması üzerinde değişikliğe gidilmesi konusunda İtalya ve Fransa’yı eleştirmesi bu soruna bir ülkenin daha dahil olmasına neden olmuştur. İspanya Dışişleri Bakanı Trinidad Jimenez, Schengen’in şimdiye kadar çok iyi çalıştığını bu nedenle iyi işleyen bu sistemin değiştirilmesi ya da bu sisteme alternatif yollar aranmasından yana olmadıklarını belirtmiştir. İspanya şimdiye kadar Avrupa Birliği kurumlarına herhangi bir öneri gelmediği eğer gelirse bu konu üzerinde çalışacaklarını belirtmiştir.

Avrupa Birliği’nin kurumsallaşması açısından önemli bir ayağı oluşturan Schengen Anlaşması’nın önümüzdeki dönemde kaçak göçmenleri engelleme konusunda nasıl bir değişikliğe uğrayacağı henüz belli olmasa da Avrupa Birliği’nin ‘Sınırsız Avrupa’ konusundaki imajına zarar gelmemesi açısından acilen bu soruna bir çözüm bulunması gerekmektedir. Halen kaos yaşamakta olan Kuzey Afrikalı ülkelerden yaşanan bu göç olayları Avrupa Birliği ülkeleri arasında daha büyük sorunların oluşmasına neden olabilecek kapasitededir.

Doç. Dr. M. Nail ALKAN

Gazi Üniversitesi

 

 
     2012-03-19
  BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 Sayılı Kararlarının Hukuken Geçersizliği   2012-03-01
  "Küreselleşmenin Fenomeni: Uluslararası Kuruluşlar"   2012-03-23
  "Kosova Kargaşasında: 'Cui Prodest'"   20.03.2012
  '5.Madde, NATO, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Suriye Krizi'   2012-04-21 20:03:21
  "Koruma Yükümlülüğü ve Suriye - 1"   2012-04-23
  "BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 Sayılı Kararlarının Hukuken Geçersizliği"   2012-03-01
  "Hukukun Küreselleşmeye Teslimi"   2012-04-25
  "Doğruyu Yanlış Yapmak, KKTC Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki İdeolojik Hata (II)"   2012-04-30 23:13:16
  "İran ve İnsan Hakları"   2012-05-10 16:02:33
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU